‘Tis the season to be extra irreverent toward the Christian religion. :)